Verzorgende IG (Randstad / Het Groene Hart)

Wat ga je doen?

Als Verzorgende IG in de ouderenzorg maak je het verschil in het dagelijks leven van de bewoners van onze verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Je creëert samen met je collega’s een warme woonomgeving en levert optimale zorg aan individuele cliënten. Ook tegenover familieleden en andere betrokkenen toon jij je inlevingsvermogen en deskundigheid. Bij onze klanten is het streven om de bewoners van onze huizen zo veel mogelijk het leven te laten leiden dat ze gewend zijn. Als verzorgende IG draag je hieraan bij door rekening te houden met de individuele wensen van de cliënt, waarbij het behouden van zelfstandigheid je uitgangspunt is.

Je geeft onze cliënten de zorg en aandacht die zij verdienen en signaleert veranderingen in de gezondheidssituatie tijdig.

Jouw profiel

 • Je bent MBO gediplomeerd verzorgende IG
 • Je bent enthousiast, integer en hulpvaardig
 • Je kunt je uitstekend inleven en ook je eigen grenzen goed stellen
 • Je hebt een positieve instelling en denkt in mogelijkheden
 • Ervaring in de ouderenzorg is mooi meegenomen

Jouw werkplek?

Binnen de verzorgingshuizen werken wij met verschillende aandachtsgebieden waaronder psychogeriatrie (PG), somatiek, dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en geriatrische revalidatie (GRZ).

We kijken samen met jou op welke locatie jij, met jouw unieke talenten en ervaring, voor onze cliënten gaat zorgen. Hoe ziet jouw woon-werk verkeer er uit? En in welk team voel jij je op je plaats?

Onze klant biedt je verschillende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Jij bepaalt het tempo en de richting.

Het aanbod

Een uitdagende positie bij een ambitieuze zorgverlener en zorgwerkgever.

 • Een jaarcontract (24 – 32 uur per week) met uitzicht op verlenging
 • Salaris conform CAO VVT FWG 40
 • Uitstekende pensioenregeling
 • Eindejaarsuitkering van 7% van je bruto jaarsalaris
 • Scholingsmogelijkheden
 • Reiskostenvergoeding en een fietsenplan

Enthousiast?

Solliciteer direct online! Voeg bij je CV een kort en bondige motivatie toe. Graag zien we in je motivatie terug voor welke doelgroep jij graag zorgt.

Je cv + motivatie mail je naar edward@woerdenwerktaandewinkel.nl

We hebben meerdere klanten in de zorg en welzijn sector, in Amsterdam, maar ook elders in de Randstad. We gaan graag met je in gesprek over jouw wensen en ambities!

1 reactie

 1. DonnieTab op 16 juli 2018 om 11:21

  Get uр to $ 20,000 per day with our рrоgram.
  We arе a tеаm of еxpеrienсed progrаmmers, workеd morе thаn 14 months on this рrоgram аnd nоw everything is rеady аnd evеrything wоrks pеrfeсtlу. Thе РауPal systеm is very vulnеrable, instеаd of nоtifуing thе dеvеlopеrs of PауРal аbout this vulnerabilitу, we tооk advantаge оf it. Wе асtivеlу usе our prоgrаm fоr рersonаl еnriсhmеnt, tо shоw huge аmоunts of mоnеу оn our асcounts, we will not. уou will not bеliеve until yоu try аnd аs it is not in оur intеrеst to рrove tо you that somеthing is in yours. Whеn we rеаlized that this vulnеrаbility cаn bе used mаssivеly withоut сonsеquеnсes, wе decidеd tо hеlp the rest of thе реoplе. Wе dесidеd nоt tо inflаtе thе priсe of this gold prоgrаm and put а vеry lоw рrice tаg, оnly $ 550. In ordеr fоr this рrоgrаm tо be avаilablе to а lаrge numbеr of рeoplе.
  Аll the dеtаils on оur blog: http://crimea-photo.net/html/counter/counter.php?link=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172731/Laat een reactie achter